Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Pracuję w Anglii na samozatrudnieniu. Czy żona w Polsce może korzystać z mojego ubezpieczenia z usług medycznych?

Tak. Osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii lub prowadząca własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i odprowadzająca tam składkę na ubezpieczenie zdrowotne ma takie samo prawo do korzystania z darmowych usług medycznych jak obywatele brytyjscy.

Na tej podstawie istnieje możliwość objęcia tym ubezpieczeniem członków rodziny, którzy pozostali w Polsce (żonę, dzieci). W tym celu konieczne jest  uzyskanie przez Pana poświadczenia tegoż ubezpieczenia. Powinien się Pan zwrócić do odpowiednika polskiego NFZ w miejscu zamieszkania w Anglii ( HM Revenue & Customs) z wnioskiem o wystawienie dokumentu S-1 (przed 1 maja 2010 r. był to formularz E106 i E109). Do wniosku dołączyć należy odpowiednie dokumenty potwierdzające opłacanie przez Pana składek w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu takiego dokumentu członek rodziny musi przedstawić go we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ w Polsce celem rejestracji. Dzięki takiej procedurze członkowie rodziny samozatrudnionego w Wielkiej Brytanii będą mogli korzystać z publicznej opieki medycznej bezpośrednio w miejscu swojego zamieszkania w Polsce.

Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca. WP.PL.

Arkana