Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Renta a emerytura

„W zawodzie, który wykonywałem, na emeryturę przechodzi się w wieku 60 lat (trudne warunki pracy). Czy zostając rencistą przed 60-ką (nie wskutek choroby zawodowej) przejdę z renty na emeryturę w wieku 60 lat, czy będę rencistą do 65 roku życia?"– pyta internauta.

W aktualnym porządku prawnym sytuację emerytalną osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Jeżeli wszelkie przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej, z uwagi na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zostały przez Pana spełnione, to w przypadku osiągnięcia 60 roku życia (i uprzedniego złożenia stosownego wniosku o przyznanie emerytury), dojdzie do zbiegu tego prawa z prawem do renty.

Jeżeli więc złoży Pan wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, będzie przysługiwać tylko jedno z tych dwóch świadczeń – wyższe lub przez Pana wybrane. Zależy to już od wyboru uprawnionego – w którym momencie przejdzie ze świadczenia rentowego na emeryturę pomostową.

Wspomina o tym art. 27 wyżej wymienionej ustawy: W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana