Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Muszę iść na przymusowy urlop?

Jestem zatrudniony na umowę o pracę do 31.04.2013 roku. Kadry nie wiedzą, czy umowa ze mną będzie przedłużona, czy nie, ale każą mi za przepracowany okres w tym roku tj-4 miesiące wziąć urlop. Czy mam taki obowiązek?

Sposób udzielania urlopów uregulowany jest w art. 163 kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planu urlopów nie trzeba ustalać, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę oraz jeżeli u danego pracodawcy taka organizacja nie działa. Wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

 Co prawda pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika, co oznacza, że nie musi udzielić mu urlopu we wskazanym przez niego terminie (wyjątek stanowią pracownicy, którzy ubiegają się o urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim oraz pracownik młodociany kontynuujący naukę). Jednak co do zasady nie ma możliwości wysłania pracownika na urlop wbrew jego woli.

 Taka sytuacja jest możliwa jedynie w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art 1671 kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca w tym okresie udzieli mu urlopu. Przepis ten odnosi się tylko do okresu wypowiedzenia i nie może być stosowany do zakończenia umowy o pracę na czas określony.

Dlatego w tej sytuacji, jeżeli wcześniej nie został ustalony urlop na ten termin - w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem, pracodawca nie może zmusić Pana do wykorzystania urlopu wbrew Pana woli.

Magdalena Aksamit                                                                                                                                                     Kancelaria Prawna ARKANA

 Artykuł dostępny dziale Media o nas

Arkana