Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracowników wychodzenia na 5 minutową przerwę pojedynczo?

Art. 134 kodeksu pracy wskazuje, że pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy, o ile jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Przepisy nie wskazują, w jaki sposób pracownik ma spędzić ten czas. Potocznie przerwa określana jest jako przerwa na posiłek, jeśli jednak pracownik chce przeznaczyć na zapalenie papierosa – ma do tego pełne prawo.

Kodeks nie określa, kiedy w ciągu doby przerwa ma przypadać. Zatem, by właściwie wykorzystać przerwę, celowym wydaje się określenie czasu jej trwania w przepisach wewnątrzzakładowych – w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym pracy. Dodajmy, że moment jej rozpoczęcia nie musi być jednakowy dla wszystkich pracowników. Może zostać ustalony indywidualnie, szczególnie, gdy pracodawca chce zapewnić sprawną organizację pracy w zakładzie.

Jeżeli pracownik wykorzystuje przysługującą mu przerwę w sposób zgodny z przepisami prawa, wydaje się być nadużyciem wymaganie pracodawcy, by wychodził na taką przerwę pojedynczo. Nie można mu jednak odmówić takiego prawa, jeśli byłoby to uzasadnione bezpieczeństwem bądź organizacją pracy w zakładzie, i zostanie wprowadzone postanowieniami wewnątrzzakładowych aktów.

Warto również przypomnieć, że prawo do dodatkowej przerwy mają pracownicy pracujący przy komputerze. Pięciominutowa przerwa przysługuje takim pracownikom po każdej godzinie pracy przy komputerze (stanowi tak § 7 pkt. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Przez pracowników palących często czas ten wykorzystywany jest na zapalenie papierosa.

Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca.WP.PL.

Arkana