Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy powinno się umieszczać w CV informacje o zwolnieniu z pracy?

Curriculum Vitae (CV) jest dokumentem zwyczajowo sporządzanym przez osobę ubiegająca się o pracę. Polskie prawo nie nakazuje, jakie informacje muszą obowiązkowo znaleźć się z CV. Możliwe jest zatem umieszczenie w tym dokumencie tylko tych informacji, która dla ubiegającego się o pracę są korzystne i pominięcie tych mniej wygodnych, np. informacji o zwolnieniu z poprzedniej pracy w trybie dyscyplinarnym.

Podejmując decyzję o tym, jakie informacje zamieścić w treści CV warto jednak mieć na względzie, że zgodnie z art. 221 § 1 ust. 6 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz ich udokumentowania. Jako że dokumentem potwierdzającym przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest świadectwo pracy, to przyjmuje się, że pracodawca ma prawo zażądać wglądu do tego dokumentu. Zgodnie natomiast z art. 97 § 2 kodeksu pracy, informacja o sposobie ustania stosunku pracy stanowi element obligatoryjny każdego świadectwa pracy, wobec czego pracodawca i tak ma możliwość  uzyskania informacji o sposobie zwolnienia z poprzedniej pracy.

Tomasz Lewandowicz
Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny jest także w serwisie Praca. WP.PL.

Arkana