Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy ojciec adopcyjny ma prawo do urlopu ojcowskiego?

Tak. 1 stycznia 2011 roku wszedł w życie znowelizowany przepis art. 182 ³ par. k.p., który przyznaje prawo do urlopu pracownikom-ojcom wychowującym dziecko. Obowiązuje on jednak tylko:

  1. w przypadku nieukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,
  2. do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W poprzednim stanie prawnym urlop przysługiwał pracownikowi-ojcu nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Przepis nie spełniał jednak należycie swojej roli z uwagi na ograniczenie wiekowe dziecka. Wprowadzona zmiana pozwala na udzielenie urlopu także pracownikowi-ojcu, którzy przysposobił roczne lub starsze dziecko. W 2011 roku wymiar urlopu ojcowskiego wyniesie, podobnie jak w ubiegłym roku, 1 tydzień. Natomiast od 1 stycznia 2012 roku urlop wzrośnie do 2 tygodni.

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, przy czym pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi także zasiłek macierzyński, który wynosi 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny także w serwisie Praca.WP.PL.

Arkana