Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy dziadkowie mogą żądać alimentów od wnuków?

Babcia, którą widziałam zaledwie kilka razy, zapytała czy mogę ją wspomagać finansowo. Oprócz syna alkoholika, jestem jej jedyną krewną. Znając charakter babci, obawiam się, że może mnie pozwać do sądu. Czy dziadkowie mogą żądać alimentów od wnuków? - Sylwia z Piotrkowa Tryb.

Odpowiedź na to pytanie może być twierdząca, po spełnieniu kilku poniższych warunków, bowiem zgodnie
z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych
w linii prostej oraz rodzeństwo. Wnuki zaliczają się do krewnych w linii prostej. Stanowią oni zstępnych II stopnia, dzieci natomiast to zstępni I stopnia, a dziadkowie zaliczają się do grupy wstępnych.

Art. 129, § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa kolejność, w jakiej zobowiązani do alimentacji mogą być obciążeni na rzecz uprawnionego – obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi,
a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża on bliższych stopniem przed dalszymi. Zgodnie z tą zasadą, skoro zstępni wyprzedzają wstępnych, to wnuk uprawnionego będzie zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziadka w dalszej kolejności niż zstępni I stopnia, czyli dzieci uprawnionego dziadka. Oznacza to, że jeśli syn lub córka spełnią obowiązek alimentacyjny wobec dziadka (czyli ich ojca), to obowiązek świadczenia przez wnuki w ogóle nie powstanie.

Zatem dziadkowie mogą żądać alimentów od wnuków, jeśli nie ma osób zobowiązanych w bliższej kolejności – czyli dzieci, oraz jeśli zostanie spełniony podstawowy warunek uzyskania tego świadczenia, czyli niedostatek życiowy dziadków. Oznacza on sytuację, w której nie są oni w stanie samodzielnie zaspokoić swoich życiowych potrzeb. Ponadto, aby alimenty od wnuków zostały zasądzone, one same muszą znajdować się w takiej sytuacji materialnej, aby były w stanie ponosić koszty związane z alimentami.

Konsultacja: Magdalena Aksamit-Królewicz, Joanna Buszkiewicz
ARKANA Kancelaria Prawna

Artykuł dostępny na www.rossnet.pl

Arkana