Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Zwolnienie lekarskie na dziecko

W przepisach prawa pracy brak jest wyznaczonego okresu maksymalnego przebywania na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest pracownikowi-rodzicowi w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Wskazać więc należy na przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25.06.1999 roku (Dz. U.2010 nr 77 poz. 512)...

Arkana