Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Status bezrobotnego - kto może go stracić?

Sytuacje, w których można utracić status bezrobotnego zostały opisane w art. 33 st. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje przede wszystkim na skutek nie spełniania przez daną osobę warunków do uzyskania tego statusu...

Arkana