Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Przeziębiony współpracownik?

Zgodnie z art. 210 kodeksu pracy pracownik ma prawo powstrzymać się do wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego, w sytuacji w której warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika...

Arkana