Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Jak udowodnić, że szef nie płacił za nadgodziny?

Zagadnienie dotyczące ewidencjonowania czasu pracy określa kodeks pracy. Przepis art. 149 par. 1 k.p. wprost stanowi, że „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”...

Arkana