Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Dlaczego pensje współpracowników nie są jawne?

Ujawnienie takich danych bez zgody pracownika mogłoby narazić pracodawcę na odpowiedzialność cywilną. Z punktu widzenia pracownika sytuacja kształtuje się odmiennie. Kodeks pracy nie zawiera przepisu, który wprost zakazywałby pracownikom ujawniania informacji na temat wysokości pobieranego przez nich wynagrodzenia...

Arkana