Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Co zrobić, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia?

Obowiązek ten reguluje art. 85 kodeksu pracy, który stanowi, iż wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu...

Arkana